ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 

محققان دانشگاه ایالتی میشیگان شواهدی در اختیار دارند که نشان می دهد بیماران دارای سنگ کلیه توانستند با سوارشدن به ترن هوایی سنگ های کوچک را دفع کنند.

دفع سنگ کلیه با سوار شدن به ترن هوایی

در این مطالعه، تیم پژوهش به رهبری دیوید وارتینگر، از یک دستگاه چاپ سه بعدی برای ایجاد مدل سیلیکونی کلیه استفاده کردند. این مدل سیلیکونی کلیه حاوی ادرار و سه سنگ کلیه به اندازه های متفاوت بود.

آنها این کلیه را در یک کوله پشتی گذاشته و آن را در ترن هوایی قرار دادند. محققان دریافتند زمانیکه کوله پشتی حاوی کلیه مدل در قسمت جلو ترن هوایی باشد، احتمال دفع سنگ در حدود ۱۷ درصد بود و زمانیکه کوله پشتی به قسمت عقب ترن منتقل شد، احتمال دفع سنگ تا ۶۴ درصد افزایش یافت.

از اینرو محققان عنوان می کنند سوار شدن ترن هوایی در پارک ها می تواند نقش درمانی برای سنگ های کوچک کلیه داشته باشد.

به گفته محققان، اگر سنگ کلیه قبل از آنکه بزرگ شود دفع شود، می توان از عمل جراحی پیشگیری کرد.

 

مهر

منبع : tabnakbato.ir

مجله