ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

ژنرال حاکان اوریم فرمانده پایگاه چهارم هوایی آکینجیلار در قالب تحقیقات کودتا توسط دادستانی ترکیه دستگیر شد.

به گزارش ایرنا، این پایگاه به صورت مقر فرماندهی کودتاگران در روز جمعه مورد استفاده قرار گرفته بود.

جنگنده های اف 16 از این پایگاه به پرواز در آمده مرکز پلیس در آنکارا ، مرکز نیروی ویژه پلیس در گول باشی آنکارا، مجلس ملی و شماری از نهادهای دولتی مهم در آنکارا را بمباران کردند.

جمعی از نظامیان ترک جمعه شب اقدام به کودتای نظامی علیه دولت این کشور کردند که این اقدام با شکست مواجه و کودتاگران دستگیر شدند.

در این پایگاه 24 فروند اف 16 مستقر بود.

اف 16های برخاسته از این پایگاه با حمایت یک فروند هواپیمای سوخت رسان غول پیکر توانستند ساعت های آسمان آنکارا و استانبول را در کنترل خود داشته باشند.

اخبار

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,