ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 

عکس مخابره شده از خبرگزاری رویترز در حاشیه این مراسم، مربوط به دادن دستمال از سوی اوباما به پسر داغدار “پرز” برای پاک کردن اشکهایش در محافل خبری و  شبکه های اجتماعی تبدیل به سوژه ای داغ شده است.

دستمال اوباما برای پاک کردن اشکهای پسر شیمون

 

ایران خبر

منبع : tabnakbato.ir

مجله