ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

رسم پرستش دختر در هندوستان

خرافه پرستی و رسم و رسوم عجیب و غریب دیرینه هندو ها تمامی ندارد آن چنان که گاهی اقداماتی از سویشان دیده می شود که بسیار باورنکردنی و عجیب هستند.طی مراسم جشنی که هندوها برگزار می کنند کوماری بر روی شانه های کاهنان از معبد بیرون آمده و داخل کجاوه ای که مردها آن را حمل می کنند خواهد نشست. کوماری به عنوان الهه مادر پرستیده می شود یک چشم بر روی پیشانی خود دارد که نشانه دانش است. او در سال ۱۳ بار برای مراسم مذهبی از معبد خارج می شود.

 

رسم پرستش دختران

 

رسم پرستش دختران

 

رسم پرستش دختران

 

رسم پرستش دختران

رسم پرستش دختران

 

رسم پرستش دختران

 

رسم پرستش دختران

 

رسم پرستش دختران

 

در این کشور دختران را پرستش می کنند! + تصاویر

منبع : namnak.com

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , ,