ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

مرد سالخورده افغان که به اتهام تعرض جنسی به یک دختر عقب‌مانده ذهنی زندانی شده است صبح دیروز در شعبه پنجم دادگاه کیفری تهران محاکمه شد.

 سوم بهمن ۹۳ وقتی صاحب یک خانه متوجه شد سرایدار منزل به دختر عقب‌مانده ۲۰ ساله وی تجاوز کرده است علیه او شکایت کرد و این سرایدار ۶۰ ساله با دستور بازپرس روانه زندان شد تا اینکه دیروز او را برای محاکمه به شعبه پنجم دادگاه کیفری منتقل کردند.

این مرد در دادگاه گفت: چنین اتهامی را قبول ندارد اما پزشکی قانونی گزارش داده بود دختر جوان بارها مورد تعرض قرار گرفته است. اگرچه ثابت نشده که تعرض توسط این سرایدار انجام شده است.قضات نیز براساس شواهد موجود در پرونده مرد افغان را به ۳ سال حبس و اخراج از کشور محکوم کردند.قاضی بابایی نیز در این باره گفت: هر چند این مرد افغان به حبس محکوم شده اما پدر دختر نیز باید قبول کند روش نگهداری از دخترشان صحیح نبوده که او را به یک مرد ۶۰ ساله بسپارد. بنابراین وی نیز زمینه ارتکاب جرم را فراهم کرده است.  

ایران

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,