ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

گردان دختران ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته رزمایشی را در منطقه نتیزانا واقع در سرزمین‌های اشغالی برگزار کرد. این گردان از سال ۲۰۱۵ فعال شده است. در تصاویری که از این رزمایش منتشر شده منطقه‌ای مسکونی دیده می‌شود که بر روی دیوارهای آن عبارات “الله اکبر”، “خطر”، و “اسلام” دیده می‌شود.

NITZANA, ISRAEL - JULY 13: Israeli male and female combat soldiers of the Bardales battalion take part in a long day of practise in a heavy fog on July 13, 2016 in Nitzana, Israel. Bardales battalion is a new mixed-gender combat battalion that has been active since 2015. (Photo by Ilia Yefimovich/Getty Images)

NITZANA, ISRAEL - JULY 13: A female soldier looks out as Israeli male and female combat soldiers of the Bardales battalion take part in a long day of practise in a heavy fog on July 13, 2016 in Nitzana, Israel. Bardales battalion is a new mixed-gender combat battalion that has been active since 2015. (Photo by Ilia Yefimovich/Getty Images)

NITZANA, ISRAEL - JULY 13: An Israeli combat soldier of the Bardales battalion carries another soldier as part of a practise in a heavy fog on July 13, 2016 in Nitzana, Israel. Bardales battalion is a new mixed-gender combat battalion that has been active since 2015.(Photo by Ilia Yefimovich/Getty Images)

NITZANA, ISRAEL - JULY 13: A female soldier takes aim as Israeli male and female combat soldiers of the Bardales battalion take part in a long day of practise in a heavy fog on July 13, 2016 in Nitzana, Israel. Bardales battalion is a new mixed-gender combat battalion that has been active since 2015. (Photo by Ilia Yefimovich/Getty Images)

NITZANA, ISRAEL - JULY 13: A female soldier takes aim as Israeli male and female combat soldiers of the Bardales battalion take part in a long day of practise in a heavy fog on July 13, 2016 in Nitzana, Israel. Bardales battalion is a new mixed-gender combat battalion that has been active since 2015. (Photo by Ilia Yefimovich/Getty Images)

NITZANA, ISRAEL - JULY 13: Israeli male and female combat soldiers of the Bardales battalion take part in a long day of practise in a heavy fog on July 13, 2016 in Nitzana, Israel. Bardales battalion is a new mixed-gender combat battalion that has been active since 2015. (Photo by Ilia Yefimovich/Getty Images)

NITZANA, ISRAEL - JULY 13: A female soldier gestures as Israeli male and female combat soldiers of the Bardales battalion take part in a long day of practise in a heavy fog on July 13, 2016 in Nitzana, Israel. Bardales battalion is a new mixed-gender combat battalion that has been active since 2015. (Photo by Ilia Yefimovich/Getty Images)

صراط

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,