با چند چند می توانید مسابقات مختلف لیگ ایران و سایر لیگ های جهان را پیش بینی کرده و از اخبار و اطلاعات روز دنیای فوتبال آگاه شوید. این برنامه به تازگی منتشر شده است و شامل محیط کاربری زیبایی به مانند اکثر برنامه های روز دنیا می باشد. این برنامه را دریافت کرده و آنچه را که می توانید در این برنامه پیش بینی نمایید.

| نرم افزار چند چند – ویژه پیش بینی مسابقات لیگ های ایران و جهان |

| همراه با اخبار و ویدئوهای روز ایران و جهان |

Chand Chand Cover%28Downloadha.com%29 دانلود برنامه پیش بینی مسابقات Chand Chand 1.0.0   اندروید

Chand Chand ss1 s%28Downloadha.com%29 دانلود برنامه پیش بینی مسابقات Chand Chand 1.0.0   اندروید  Chand Chand ss2 s%28Downloadha.com%29 دانلود برنامه پیش بینی مسابقات Chand Chand 1.0.0   اندروید  Chand Chand ss3 s%28Downloadha.com%29 دانلود برنامه پیش بینی مسابقات Chand Chand 1.0.0   اندروید  Chand Chand ss4 s%28Downloadha.com%29 دانلود برنامه پیش بینی مسابقات Chand Chand 1.0.0   اندروید

لینک دانلود: