بازی Clash of Lords 2 شما را با یک چرخش حسابی به جهانی تازه خواهد برد که شما در آن می توانید تجربه ای بزرگ از مبارزات قرون وسطایی را داشته باشید. همچنین برخلاف بازی های هم سبک دیگر خبری از یکنواختی جنگ ها نحواهد بود و کاربر هر لحظه تشنه رقابتی جدید می باشد. بازی روی سیستم عامل اندروید ۲٫۳ و بالاتر نصب و اجرا می شود.

Clash of Lords 2 1.0.210 Apk

Clash of Lords II Cover%28Downloadha.com%29 دانلود بازی استراتژیک نبرد خدایان Clash of Lords 2 1.0.210   اندروید

Clash of lords 2 ss1 s%28Downloadha.com%29 دانلود بازی استراتژیک نبرد خدایان Clash of Lords 2 1.0.210   اندروید  Clash of lords 2 ss2 s%28Downloadha.com%29 دانلود بازی استراتژیک نبرد خدایان Clash of Lords 2 1.0.210   اندروید

A new age is dawning in Clash of Lords 2. Evolution is strengthening your favorite Heroes before your very eyes. The mighty Berserker has joined the fight. The fun and deadly PvP arena Hero Trials offers more ways to play than ever before. With all these changes, there’s never been a better time to Clash!

 

Clash of Lords 2 is a strategy game with fun and innovative new twists on the genre. Recruit from over 40 Heroes and their squads of mercenaries, build a base to withstand attack, and play with your friends and against your foes in nine PvE and PvP modes. Get ready to Clash!

Changleog :

1. New equipment added: Tyrant’s Brand

2. Equipment formation

3. $0.99 Summer Gift Packs & Superb Summer Packs

4. Blockhead evolution unlocked

5. New tasks added to Lord’s Merits

6. Enchant Skills added for Great Sage, Dark Rider and Sapphirix

7. New items in Trials Shop: Won Ton Shards, Holy Hammer Shards & Team Skills

8. Enhanced Bullhead’s skills

9. New rewards in Coliseum

Need more help? Email help.lords.en@igg.com with your IGG ID, we’ll reply to you immediately!

لینک دانلود:

راهنمای دانلود:

توجه : این بازی روی سیستم عامل اندروید ۲٫۳ و بالاتر نصب و اجرا می شود.