ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

خیابان معروف لمبارد در سان‌فرانسیسکو، واقع در ایالت کالیفرنیای آمریکا که به صورت زیگزاگ است.
 
خیابانی به شکل زیگزاگ در آمریکا 
آفتاب نیوز

منبع : tabnakbato.ir

مجله