ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

“لن لاریبا” پین پنگ باز فیلیپنی با انتشار پستی در اینستاگرام خود با وجود شکست، از شرکت در رقابت های پینگ پونگ زنان در المپیک ابراز خشنودی کرد.

وی خطاب به رقیب خود در المپیک اضافه کرد:

“حتی چند دقیقه تمرین با تو غرورانگیز است و به دلیل این که این فرصت را به من دادی از تو بسیار سپاسگزارم. “

لاریبا در این پست خطاب به رقیب خود اضافه می کند: “تو واقعا شایسته این پیروزی بودی چون قلب بسیار مهربانی داری و من به این مهربانی تو شهادت می دهم. این برای همه ما بسیار امید بخش است و تو به راستی قلب های بسیاری را تسخیر کرده ای.”

خوشحالی یک ورزشکار از باختن

صراط

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,