ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

این عکس از خورشید گرفتگی [اوایل] ماه سپتامبر گرفته شده و از ترکیب ۶۸ تصویر ثبت شده در طی زمان های مختلف به وجود آمده است. عکسبرداری  از ساعت ۱۳ وقت محلی آغاز و به صورت هر ۴ دقیقه یک فریم  انجام شده است که نحوه پوشش قرص خورشید توسط ماه را دنبال میکند. این تصویر مراحل خورشید گرفتگی را  از آغاز  تا پایان و پس از آن تاغروب طلایی خورشید نشان میدهد. سنگ های متوازن چیده شده  ساحل  کرانه جنوبی جزیره ” ریونیون” در اقیانوس هند در پیش زمینه تصویر صحنه ای دراماتیک را رقم زده است. این یک خورشید گرفتگی حلقوی بود  که در این نوع خورشید گرفتگی ماه به قدری خورشید را میپوشاند که تنها یک حلقه آتشین در اوج خورشید گرفتگی باقی میماند.

عکس ۱۸ شهریور : مریخ در ابرهای کیهانی

خورشید گرفتگی تا غروب

 

باشگاه خبرنگاران

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,