ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

بیرون پریدن از هواپیما بعد از شکست عشقی

جوانی ۱۸ ساله به نام "زهانگ" پس از یک مشاجرۀ شدید با نامزدش که سعی داشت او را برای جدا شدن از یکدیگر قانع کند، تصمیم گرفت با گشودن پنجرۀ اضطراری هواپیما خودکشی کند. اما خدمۀ هواپیما توانستند پیش از آنکه او با گشودن پنجره جان تمام سرنشینان را به خطر بیاندازد، وی را دستگیر و تا زمان فرود در پکن تحت کنترل نگاه دارند.

مسئولان چینی تصمیم گرفته اند این جوان را ۱۵ روز بازداشت کنند. نامزد او نیز که "وو" نام دارد به دلیل همکاری در بر هم زدن نظم و امنیت پرواز شمارۀ (CA4169)، متعلق به خطوط هوایی "ایر چاینا" به پرداخت ۲۰۰ یوان جریمه محکوم شد.

 هواپیما

بیرون پریدن از هواپیما بعد از شکست عشقی

در حالی که مأموران امنیتی و مسافران هواپیما تأکید کرده اند که زهانگ قصد گشودن پنجرۀ اضصراری را داشته است، او در دفاعیات خود مدعی شده است که واقعا قصد خودکشی نداشته و تنها می خواسته است که نامزد خود را از تصمیمش برای جدایی منصرف کند.

خودکشی جوان چینی با بیرون پریدن از هواپیما

منبع : namnak.com

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,