ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 

گفتنی است خلبان آزمایش (Test pilot) به خلبانی گفته می‌شود که با هواپیماهای جدید و تغییر یافته پرواز می‌کند تا نتایج به دست آمده ارزیابی و بررسی شوند.

خلبان آزمایش می‌تواند برای نیروهای نظامی یا شرکت‌های خصوصی کار کند.

 

خلبانی که از هوایپما بیرون پرید!

 

فرادید

منبع : tabnakbato.ir

مجله