ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

خطوط عابرپیاده معمولا بسیار خسته کننده هستند. هرچند واقعا وظیفه حیاتی در زندگی ما دارند اما بیشتر آن ها خطوط کسل کننده سفیدی هستند که در زمینه خاکستری آسفالت کشیده شده اند. اما برای هنرمند بلغاری «Christo Guelov» این خطوط خسته کننده نیستند، البته نه تا زمانی که کارش با آن ها به پایان نرسیده است. این هنرمند خطوط عابر پیاده مادرید را به قطعات رنگارنگ هنری تبدیل می کند. کریستو با استفاده از رنگ های قابل توجه و طرح های هندسی به تاسیسات عمومی شهری روح زندگی می دهد. از نظر او این فقط یک پروژه زیبایی شناسی نیست بلکه امیدوار است خطوط برجسته و رنگی هوشیاری رانندگان و پیاده ها را نیز بهبود بخشد.

 
خطوط جالب و رنگارنگ عابرپیاده در مادرید 
 
خطوط جالب و رنگارنگ عابرپیاده در مادرید 
 
خطوط جالب و رنگارنگ عابرپیاده در مادرید 
 
خطوط جالب و رنگارنگ عابرپیاده در مادرید 
 
خطوط جالب و رنگارنگ عابرپیاده در مادرید 
 
خطوط جالب و رنگارنگ عابرپیاده در مادرید 
 
خطوط جالب و رنگارنگ عابرپیاده در مادرید 
 
خطوط جالب و رنگارنگ عابرپیاده در مادرید 
 
خطوط جالب و رنگارنگ عابرپیاده در مادرید 
 
خطوط جالب و رنگارنگ عابرپیاده در مادرید

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , ,