ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 معصومه آباد ، در مورد آخرین وضعیت ایمنی پارک‌ها با بیان اینکه سامانه HSE وظیفه نظارت و شناسایی خطرات احتمالی در پارک‌ها را بر عهده دارد گفت: با این حال جایگاه HSE در ساختار به گونه غلطی جانمایی شده چرا که قدرت اجرایی نداشته و تنها برای رفع خطر اقدام به نامه نگاری می کنند.

وی با بیان اینکه همه پارک‌ها ایمن ساخته می‌شوند اما ایمن نمی‌مانند گفت: نقاط خطر پارک‌ها شناسایی شده و باید عنوان کرد که آبنما و پلکان در صورتیکه روشنایی کافی نداشته باشند می‌توانند بستر بروز حوادث شوند.

وی با اشاره به اینکه برخی تصور می‌کنند که وسایل بازی مستقر در پارک‌ها ایمن نیستند گفت: باید بگویم که بیشترین خطرات متوجه آبنما به دلیل طلاقی برق و آب است که باید این امر ساماندهی شود.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر با بیان اینکه در بازدید از ۳۵۰ پارک در مناطق ۱۰، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۱۸ و ۲۰ از مجموع ۱۰ هزار خطر ایمنی – بهداشتی و محیط زیست شناسایی شده، ۷۰۰۰ خطر در حوزه ایمنی و بهداشت و ۳۰۰۰ خطر در حوزه محیط زیست بوده است گفت: ۶۵ درصد خطرات فیزیکی که مربوط به سطح تیز و برنده، اختلاف ارتفاع معبر نامناسب،  عدم روشنایی، آلودگی صوتی و خطربرق احصا شد.

وی افزود: از میان مخاطرات فیزیکی سهم خطر برق گرفتگی با ۲۱ درصد و استفاده نادرست از منابع آبی با ۲۹ درصد بیشترین حجم مخاطرات فیزیکی را به خود اختصاص داده‌اند.
منبع: ایسنا

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,