ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

در جلسه هیات انتخاب و خرید کتاب، تعداد ۲۸۰ عنوان کتاب در ۵۱ هزار و ۸۸۰ نسخه به مبلغ ۸ میلیارد و ۹۱ میلیون و ۵۶۰ هزار ریال جهت خرید به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش، ناشرانی که آثار خود را جهت بررسی به این هیات داده‌اند، در صورت تصویب عناوین، برای دریافت حواله خرید و تحویل کتاب‌ها می‌توانند با هماهنگی قبلی (تلفن ٣٨۵١٢٨۵٠) به دفتر صدور حواله دبیرخانه این هیات واقع در ساختمان مرکزی وزارتخانه، طبقه سوم، اتاق ٣۴٢ مراجعه فرمایند.

اخبار

برچسب ها: , , , , , , , , , , , ,