ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

در خیابان نیکلسون در هایتسویل در مریلند، خانه تزئین شده عجیب و غریب کلارک بدفورد، مسئول حفاظت هنر بازنشسته موزه Hirshhorn قرار دارد. هر اینچ مربع از فضای خارجی با قطعات فلزی که بدفورد جمع آوری کرده یا خریده ساخته شده است. فن های فلزی، مجسمه ها، گلگیرها و چراغ های جلو از جمله چیزهایی هستند که در تزئین خانه استفاده شده اند. ماشین های استیم پانک که در خیابان مقابل خانه اش پارک شده اند نیز به همان روش خانه تزئین شده اند. بدفورد هنرمند ساخت خانه اش را از سال ۲۰۰۰ آغاز کرد.

 
خانه و اتومبیل های عجیب و غریب کلارک بدفورد 
 
خانه و اتومبیل های عجیب و غریب کلارک بدفورد 
 
خانه و اتومبیل های عجیب و غریب کلارک بدفورد 
 
خانه و اتومبیل های عجیب و غریب کلارک بدفورد 
 
خانه و اتومبیل های عجیب و غریب کلارک بدفورد 
 
خانه و اتومبیل های عجیب و غریب کلارک بدفورد 
 
خانه و اتومبیل های عجیب و غریب کلارک بدفورد

 

برترین ها

 
خانه و اتومبیل های عجیب و غریب کلارک بدفورد 
 
خانه و اتومبیل های عجیب و غریب کلارک بدفورد 
 
خانه و اتومبیل های عجیب و غریب کلارک بدفورد 
 
خانه و اتومبیل های عجیب و غریب کلارک بدفورد 
 
خانه و اتومبیل های عجیب و غریب کلارک بدفورد 
 
خانه و اتومبیل های عجیب و غریب کلارک بدفورد 
 
خانه و اتومبیل های عجیب و غریب کلارک بدفورد

منبع : tabnakbato.ir

مجله