ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اعلام کرد: خانه منسوب به حاکم تهران از مزایده خارج شد.
به گزارش ایرنا، پیرو گزارش های منتشره درخصوص فروش خانه حاکم تهران و احتمال ساخت و ساز در این بنا، روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نسبت به ارائه توضیحات ذیل اقدام نمود:
1ـ عرصه ملک مربوطه براساس سواق و مدارک موجود ثبت در سنوات قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به قطعات عدیده تفکیک شده است.
2ـ دو قطعه از قطعات تکفیکی فوق به موجب رای صادره در سنه 1376 از دادگاه انقلاب اسلامی و ابلاغیه اجرای احکام تحت مالکیت ستاد اجرایی قرار گرفته است.
3ـ دو قطعه مورد بحث در هیچ مقطع زمانی از سوی مراجع ذیصلاح تحت عنوان میراث فرهنگی اعلام نشده است.
4ـ ستاد براساس وظیفه ذاتی محوله و در اجرای رای صادره وفق مقررات و موازین و پس از استعلام از مبادی ذیربط نسبت به عرضه دو قطعه مزبور در مزایده عمومی اقدام نموده است.
5ـ با عنایت به حساسیت موضوع و مطالب معنونه، به موجب دستور ریاست محترم ستاد از تمامی عملیات اجرایی و فروش ملک خودداری شده است.
این خانه در خیابان فردوسی تهران و در محدوده حصار ناصری واقع شده و منصوب به یکی از متولیان اسبق تهران و معروف به «خانه حاکم تهران» است.
خانه در دوران قاجار احداث شده و دارای مجموعه المان ها و نشانه های ارزشمند و ارزش تاریخی بالایی است.

اخبار

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,