ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 

سرمای زمستان امسال بخش های بزرگی از نیم کره شمالی را در بر گرفته و آمارهای عجیبی از خود به جای گذاشته است. از سرمای منهای ۵۰ درجه روسیه و شرق اروپا تا بارش برف در کویرهای عربستان و اردن، این بار اما سرمای زمستان خانه ای در استان جیلین چین را به خانه ای یخ اندود تبدیل کرده است.
راه رو ها، پنجره ها و دستشویی این خانه با یخ های بزرگی که بسته است تبدیل به خانه ای یخی شده است.

خانه ای که از سرما یخمک شد

 

خانه ای که از سرما یخمک شد

 

خانه ای که از سرما یخمک شد

 

خانه ای که از سرما یخمک شد

 

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , ,