ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

قاتلان انسان از پشه تا فیل

این پانزده حیوان جز وحشی ترین حیوانات کل دنیا محسوب می شوند. اندازه ی آن ها از خیلی کوچک تا خیلی بزرگ متنوع است. بعضی از این حیوانات به خاطر ترس و بعضی دیگر به خاطر اعتمادبه نفس بیش از حد حمله می کنند. عده ای از آن ها با خشونت خو گرفته اند و گروهی دیگر نمی توانند خودشان را کنترل کنند. قسمت جالب ماجرا اینجاست که شجاع ترین آن ها، از نظر اندازه نسبت به بقیه کوچکتر هستند و به همان نسبت قابلیت های کمتری دارند. فراموش نکنید که باید به تمام این حیوانات کوچک وحشی احترام بگذارید و خیلی سریع از آن ها فاصله بگیرید.

قاتلان انسان

۱۵٫ زنبور

سالانه ۵۳ نفر جان خود را بر اثر نیش زنبور عسل از دست می دهند.

 قاتلان انسان

۱۴٫ شیر

پادشاهان جنگل در یک سال به طور متوسط جان ​​۷۰ نفر را میگیرند.

 قاتلان انسان

۱۳٫ عروس دریایی

یکی از زیباترین قاتلان عروس دریایی است. سالانه ده ها نفر بر اثر نیش دردناک این موجود زیبا جان خود را از دست می دهند.

قاتلان انسان

۱۲٫ ببر

ببرها در یک سال به طور متوسط جان ​​۱۰۰نفر را میگیرند.

 قاتلان انسان

۱۱٫ گوزن

گوزن ها در یک سال به طور متوسط جان ​​۱۲۰ نفر را میگیرند.

 قاتلان انسان

۱۰٫ سگ

سگ ها در یک سال به طور متوسط جان ۱۸۰نفر را میگیرند.

 قاتلان انسان

۹٫ بوفالو

بوفالو ها در یک سال به طور متوسط جان ۲۰۰ نفر را میگیرند.

 قاتلان انسان

۸٫ فیل

فیل ها در یک سال به طور متوسط جان ۵۰۰ نفر را میگیرند.

 قاتلان انسان

۷٫ تمساح

تمساح ها در یک سال به طور متوسط جان ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر را میگیرند.

 قاتلان انسان

۶٫ اسب آبی

اسب های آبی در یک سال به طور متوسط جان ۵۰۰ نفر را میگیرند.

قاتلان انسان

۵٫ عقرب

عقرب ها در یک سال به طور متوسط جان ۵۰۰۰ نفر را میگیرند.

 قاتلان انسان

۴٫ مارها

مارها در یک سال به طور متوسط جان ۵۰۰۰۰ نفر را میگیرند.

 قاتلان انسان

۳٫ انسان

انسان ها در یک سال به طور متوسط جان ۴۷۵۰۰۰ نفر را میگیرند.

قاتلان انسان

۲٫ مگس

مگس ها در یک سال به طور متوسط جان نیم میلیون نفر را میگیرند.

 قاتلان انسان

۱٫ پشه

به طور متوسط سالانه یک میلیون نفر بر اثر بیماری مالاریا جان خود را از دست می دهند.

حیواناتی که قاتلان انسان هستند + تصاویر

منبع : namnak.com

مجله