ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

تصویر زیر نیکلاس هاپتون سفیر انگلستان در تهران را در حیاط سفارتخانه این کشور در خیابان فردوسی تهران نشان می‌دهد.
 
 حیاط سفارت انگلستان در خیابان فردوسی تهران 
 حیاط سفارت انگلستان در خیابان فردوسی تهران
 مهر

منبع : tabnakbato.ir

مجله