ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

برگزاری کنسرت گروه مهبد در قم با حاشیه های بسیاری همراه بود که این حواشی با موضع گیری و ناراحتی علما و اساتید حوزه علمیه قم روبرو گردید.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حضرت آیت الله صافی و آیت الله نوری همدانی و تعدادی از دیگر علما از نخستین منتقدین این کنسرت بودند.

به همین منظور بخشی از حاشیه های این کنسرت همچون رفتارهای غیراخلاقی و عدم رعایت شرعیات را در گزارشی تصویری تقدیم نظر خوانندگان می نماییم. 

 

حواشی جنجالی برگزاری کنسرت در قم + تصاویر 1

 

حواشی جنجالی برگزاری کنسرت در قم + تصاویر 2

 

حواشی جنجالی برگزاری کنسرت در قم + تصاویر 3

 

حواشی جنجالی برگزاری کنسرت در قم + تصاویر 4

 

حواشی جنجالی برگزاری کنسرت در قم + تصاویر 5

حواشی جنجالی برگزاری کنسرت در قم + تصاویر 7

 

حواشی جنجالی برگزاری کنسرت در قم + تصاویر 8

 

حواشی جنجالی برگزاری کنسرت در قم + تصاویر 9

 

حواشی جنجالی برگزاری کنسرت در قم + تصاویر 10

 

حواشی جنجالی برگزاری کنسرت در قم + تصاویر 11

 

حواشی جنجالی برگزاری کنسرت در قم + تصاویر 12

 

منبع : tabnakbato.ir

مجله