ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

منابع خبری از برخورد یک راکت به تفرجگاهی در جنوب آنتالیا در ترکیه گزارش می‌دهند.
 
1 

منبع : tabnakbato.ir

مجله