ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

سايت ويكي ليكس از ترس انتشار اسناد درباره تركيه مورد حمله قرار گرفت.
به گزارش عصرخبر ، پس از اين كه سايت ويكي ليكس اعلام كرد “برای یک جنگ آماده باشید زیرا که بیش 100 هزار سند را در مورد ساختار سیاسی ترکیه در اختیار داریم و به زودی منتشر خواهیم کرد”، اين سايت مورد حمله سايبري قرار گرفت.
بنابر ابن گزارش کارکنان ویکی ليكس در توئيتر اعلام كرده اند محل دقیق این حمله را نمی دانند اما احتمال می دهند که آنرا ساختارهای دولتي ترکیه یا متحدان آنها انجام داده باشند.
حمله به سايت ويكي ليكس از ترس انتشار اسناد عليه تركيه (+عكس)
گفتني است، که دیروز ویکی ليكس اعلام کرد به زودی بیش از صد هزار سند درباره ساختار حاکمیت سیاسی در ترکیه منتشر خواهد کرد.

سايت ويكي ليكس از ترس انتشار اسناد درباره تركيه مورد حمله قرار گرفت.
به گزارش عصرخبر ، پس از اين كه سايت ويكي ليكس اعلام كرد “برای یک جنگ آماده باشید زیرا که بیش 100 هزار سند را در مورد ساختار سیاسی ترکیه در اختیار داریم و به زودی منتشر خواهیم کرد”، اين سايت مورد حمله سايبري قرار گرفت.
بنابر ابن گزارش کارکنان ویکی ليكس در توئيتر اعلام كرده اند محل دقیق این حمله را نمی دانند اما احتمال می دهند که آنرا ساختارهای دولتي ترکیه یا متحدان آنها انجام داده باشند.
حمله به سايت ويكي ليكس از ترس انتشار اسناد عليه تركيه (+عكس)
گفتني است، که دیروز ویکی ليكس اعلام کرد به زودی بیش از صد هزار سند درباره ساختار حاکمیت سیاسی در ترکیه منتشر خواهد کرد.
اخبار

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,