ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

مراسم ازدواج دختر محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس دولت دهم با حضور برخی شخصیت های سیاسی در یکی از تالارهای تهران برگزار شد.

طبق این گزارش؛ محمدرضا باهنر، مرتضی تمدن، علی اکبر صالحی، مصطفی محمدنجار و برخی چهره های سیاسی دیگر حضور داشتند.

حضور چهره ها در مراسم ازدواج دختر رحیمی + تصاویر

حضور چهره ها در مراسم ازدواج دختر رحیمی + تصاویر

حضور چهره ها در مراسم ازدواج دختر رحیمی + تصاویر

حضور چهره ها در مراسم ازدواج دختر رحیمی + تصاویر

حضور چهره ها در مراسم ازدواج دختر رحیمی + تصاویر
حضور چهره ها در مراسم ازدواج دختر رحیمی + تصاویر

حضور چهره ها در مراسم ازدواج دختر رحیمی + تصاویر

حضور چهره ها در مراسم ازدواج دختر رحیمی + تصاویر

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,