ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

در این عکس امیر جعفری، علی مشهدی و اکبر عبدی حضور داشتند.

صالحی درباره این عکس نوشت: «دیشب به همراه اکبر آقای عبدی، امیر نوری، امیر جعفری و علی مشهدی در هیئت امام حسین (ع)»

 

حضور دسته جمعی هنرمندان در هیات + عکس

صالحی درباره این عکس نوشت: «دیشب به همراه اکبر آقای عبدی، امیر نوری، امیر جعفری و علی مشهدی در هیئت امام حسین (ع)»

 

حضور دسته جمعی هنرمندان در هیات + عکس

منبع : tabnakbato.ir

مجله