ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

جشن تولد ناصرالدین میرزا ناصرى، کوچکترین فرزند مظفرالدین شاه و اشرف خانم سرور السلطنه حضرت علیا خواهر فرمانفرما که در کنار فرزندش نشسته است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عصر ایران

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , ,