ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

کشورهای ژاپن، عراق، چین، کره و امارات متحده عربی اولین شرکای تجاری ایران در هفته گذشته هستند.

 
اولین کشور مقصد کالاهای صادراتی ایران در روز شنبه ۲۳ مرداد ژاپن، یکشنبه ۲۴ مرداد عراق، دوشنبه ۲۵ مرداد چین، سه‌شنبه ۲۶ مرداد عراق، چهارشنبه ۲۷ مرداد چین و پنجشنبه ۲۸ مرداد کره است.

اولین مبدأ کالاهای وارداتی ایران در روزهای شنبه ۲۳ مرداد، دوشنبه ۲۵ مرداد، سه‌شنبه ۲۶ مرداد، چهارشنبه ۲۷ مرداد و پنجشنبه ۲۸ مرداد کشور چین و اولین مبدأ کالاهای وارداتی ایران در روز یکشنبه ۲۴ مرداد امارات متحده عربی است.

 شکل‌های زیر را بر اساس داده‌های مندرج در سامانه گزارش‌های روزانه گمرک ایران تهیه کرده است.


 
اقتصاد نیوز

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,