ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 مراجعه سپرده گذاران میزان به بانک صادرات

سپرده گذاران میزان تا سقف ۵۰ میلیون تومان می توانند با توجه به آخرین شماره کد ملی و با در دست داشتن اسناد و مدارکی که دلالت بر سپرده گذار بودن آنها در تعاونی منحله میزان داشته و مورد تأیید هیات تصفیه آن است و قبلا در بانک صادرات افتتاح حساب کرده اند، به شعب این بانک مراجعه و سپرده خود را دریافت کنند. در عین حال که می توانند وجوه خود را  به عنوان سپرده گذار در بانک صادرات نگه دارند.

  سپرده گذاران میزان

مراجعه سپرده گذاران میزان به شعب بانک صادرات

جدول زمانبندی مراجعه سپرده گذاران میزان به شعب بانک صادرات ایران

ردیف شماره سمت راست کد ملی سپرده گذار تاریخ مراجعه به شعب
۱ صفر و یک دوشنبه ۱۳۹۵٫۶٫۱
۲ ۲ و ۳ سه شنبه ۱۳۹۵٫۶٫۲    
3 4 و ۵ چهارشنبه ۱۳۹۵٫۶٫۳
۴ ۶ و ۷ پنج شنبه ۱۳۹۵٫۶٫۴
۵ ۸ و ۹ شنبه ۱۳۹۵٫۶٫۶

       

جدول زمانبندی مراجعه سپرده گذاران میزان به بانک صادرات

منبع : namnak.com

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,