ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

روز جمعه با افزایش ارزش دارایی های برخی شرکت ها از جمله شرکت ملی راه آهن کانادا وشرکت اکولب که بیل گیتس در آنها سهام دارد، رقم خالص دارایی های ثروتمندترین فرد جهان از ۹۰ میلیارد دلار فراتر رفت.

اکنون خالص دارایی بیل گیتس ۱۳٫۵ میلیارد دلار از آمانسیو اورتگای اسپانیایی، دومین فرد ثروتمند جهان بیشتر است. رقم ۹۰ میلیارد دلار دارایی بیل گیتس برابر با نیم درصد کل تولید ناخالص داخلی امریکاست.

نگاهی به جدول تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۱۶ نشان می دهد، دارایی این میلیاردر آمریکایی از تولید ناخالص داخلی ۱۲۸ کشور جهان بیشتر است. برای مثال رقم دارایی بیل گیتس بیش از ۱۰ برابر کل تولید ناخالص داخلی کشورهایی نظیر رواندا، کنگو، هائیتی و نیجر است. ثروت بیل گیتس همچنین ۳ برابر کل تولید ناخالص داخلی کشور نفت خیز بحرین است.

 

تسنیم

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,