ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

در جریان جشنواره خودروهای “ون” در “مالورن” انگلیس ۵۱ نفر رکورد جدید در سوار شدن تعداد زیادی آدم در یک اتومبیل سواری به جا گذاشتند.
 
این تعداد زن و مرد بزرگسال توانستند تا آخرین حد ممکن خود را فشرده کنند و در یک خودروی فولکس استیشن مدل ۱۹۷۴ سوار شده و در خودرو را هم ببندند.
 
آنها قرار گذاشته‌اند پول به دست آمده برای این رکوردزنی را به بنیاد کودکان سرطانی اختصاص دهند. 
 
51 مرد و زن چسبیده به هم در یک فولکس

 

51 مرد و زن چسبیده به هم در یک فولکس

 

51 مرد و زن چسبیده به هم در یک فولکس

 

51 مرد و زن چسبیده به هم در یک فولکس

 

51 مرد و زن چسبیده به هم در یک فولکس

 

سرزه

منبع : tabnakbato.ir

مجله