ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 

پزشکان در جنوب شهر چنای هند از بدن زن ۵۲ ساله تومور سنگینی را بیرون اوردند.زن هندی به نام لیزا مدت ۲۰ سال بود از بیماری تنفسی رنج می برد و باورش نمی شد که در درون خود توموری دارد که روز بروز رشد می نمیاد.

مدت یک ماه قبل خانم به علت خونریزی شدید به بیمارستان کامران شهر چنای مراجعه می نماید.پزشکان پس از برسی متوجه توموری به وزن حدود ۱۴ کیلو در ناحیه رحم خانم شدند.خانم مانی مکالاج مسول بخش امراض زنانه بیمارستان می گوید تیم پزشکی از دیدن تومور شوکه شدند به زبان پزشکی این یک سوپر تومور است.تعداد چهار پزشک در مدت ۳٫۵ ساعت ،عمل جراحی را با موفقیت به انجام رساندند و خانم از بیمارستان مرخص شد.

تومور 14کیلویی در رحم زن هندی

 

تومور 14کیلویی در رحم زن هندی

 

خبر ایرانی

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,