ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

تومور بزرگی در قلب یک مار آکوندا، دامپزشکان تایلندی را مجبور به عمل جراجی روی این خزنده عظیم الجثه کرد. دامپزشکان یک بیمارستان حیوانات پس از عکسبرداری و آزمایش وجود تومور در حال رشدی به وزن یک کیلوگرم را در قلب این مار تشخیص دادند و برای نجات جان این خزنده خطرناک دست به عمل سنگین شش ساعته زدند.

حال آکوندا پس از این عمل خوب است و شهروندان بسیاری دامپزشک این عمل  را ستوده و از وی قدردانی کردند.

تومور ماری + تصاویر (نمایه ندارد )

تومور ماری + تصاویر (نمایه ندارد )

تومور ماری + تصاویر (نمایه ندارد )

تومور ماری + تصاویر (نمایه ندارد )

تومور ماری + تصاویر (نمایه ندارد )

تومور ماری + تصاویر (نمایه ندارد )

تومور ماری + تصاویر (نمایه ندارد )

تومور ماری + تصاویر (نمایه ندارد )

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,