ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

بهناز جعفری تولد خود را در شهر تبریز گذراند و در اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت: هنوزدلم هزار راه مى رود و سرم هزار و یک راه دیگر… امسال تولدم زیرسایه تبریزى ها درشهرخودشان تبریز…نسیم تبریزى مى رقصاندشان وبرگهاشان ان بالابالاها در ابى اسمان به عاشقیت هایم دست تکان مى دهند…دعاى چن دساله ام شده بى نیازى وکم خطایى؛ کم کم وقت کم مى آید براى جبران خطا! سپاس ازهمه مهربانان بخشنده

 تولد بازیگر زن معروف در تبریز

صفحه اجتماعی بهناز جعفری

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,