ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

خبر دستگیری محمد امامی تهیه کننده شهرزاد در روزهای گذشته در هاله‌ای از ابهام بود اما با تهیه کننده سریال شهرزاد به اتهام دخالت در فساد مالی بازداشت شدنامه‌ای که پدرش در فضای مجازی منتشر کرد خبر دستگیری و بازداشت او تأیید شد.
 

محمد امامی به اتهام دخالت در فساد مالی صندوق فرهنگیان اوایل این هفته بازداشت شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 منبع: خبرگزاری فارس

منبع : tabnakbato.ir

مجله