ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

“استان لوک” پسر بچه ۱۴ ساله ای است که برای کمک به یک خیریه سرطانی ها موهای خود را با شماره ۱ تراشید ولی پس از بازگشت به مدرسه با برخورد مسئولان روبرو شد و ناظم و معلمان، وی را قرنطینه کردند تا با دیگر دانش آموزان تماس نداشته باشد.

تنبیه این نوجوان به خاطر کمک به خیریه

دلیل مسئولان این مدرسه احتمال وجود بیماری در وی و همچنین داشتن یک مدل موی عجیب است. این افراد حتی دلیل اهدای مو خیریه سرطانی ها را نیز قبول نکردند و وی همچنان بعد از چند روز اجازه حضور در مدرسه را ندارد.

البته در شبکه های اجتماعی و به کمک خیریه ها امضا برای برگشت این کودک خیرخواه به مدرسه در حال جمع شدن است که تعداد آن به ۶۰۰ امضا رسیده است. کارهای وی همچنین باعث جمع شدن ۴ هزار پوند برای خیریه شده است.

ایلنا

منبع : tabnakbato.ir

مجله