ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

آخرین تمرین هادی نوروزی در زمین فوتبال

در روزهایی که سالگرد هادی نوروزی با حضور اهالی فوتبال و ورزش برگزار می شود عکس آخرین حضور کاپیتان قرمزها در تمرینات تیم منتشر شد. کاپیتان سرخ ها در ۸ مهر ۹۴ با سرخپوشان تمرین کرد و شبش به خواب ابدی رفت. عکس زیر آخرین تمرین هادی نوروی با پرسپولیس و آخرین حضورش در مستعطیل سبز را نشان می دهد.

 

 

هادی نوروزی

عکس آخر هادی نوروزی در تیم پرسپولیس

 

 

 

تمرین آخر هادی نوروزی با تیم پرسپولیس + عکس

منبع : namnak.com

مجله