ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

یک اتش نشان اهل میسوری امریکا تصمیم میگیرد از یک دکل مخابراتی بالا برود و از ان خود را چتر به پایین بیندازد.

ولی از شانس او هنگامی که باید چتر او باز میشد چترش به سیم های دکل گیر میکند و او پا در هوا میان زمین و اسمان معلق می ماند.

این اتش نشان بدشانس ۲ ساعت را به همین ترتیب میان زمین و اسمان سپری میکند.

نام این اتش نشان تیموتی چرچ است و ۲۷ سال سن دارد.او اخر موفق میشود چترش را بعد از دو ساعت باز کند و به سمت زمین بیاید.

عکساین اتش نشان همراه دوستش که او را در این کار کمک کرده است تا به صورت غیرقانونی از این دکل بالا برود متهم به زیرپا گذاشتن فضاهای ممنوعه هستند.

تفریح آتش نشان بدشانس برایش دردسر آفرین شد

 

تفریح آتش نشان بدشانس برایش دردسر آفرین شد

 

تفریح آتش نشان بدشانس برایش دردسر آفرین شد

 

تفریح آتش نشان بدشانس برایش دردسر آفرین شد

 

آکا ایران

منبع : tabnakbato.ir

مجله