ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

هرچند که تعویض پوشک کودکان کار معمولی برای خانواده سلطنتی نیست، اما ملکه انگلیس در اولین دیدار خود با فرزند جدید کیت و ویلیام اقدام به این کار کرد.
 
 

ملکه انگلیس در کاخ خود، ۲۰ دقیقه زمان را به این دختر اختصاص داد.

تعویض پوشک توسط ملکه انگلیس

 

تعویض پوشک توسط ملکه انگلیس

 

تعویض پوشک توسط ملکه انگلیس

 

تعویض پوشک توسط ملکه انگلیس

 

جام نیوز

منبع : tabnakbato.ir

مجله