ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

شورای ملی تلویزیون و رادیو جمهوری آذربایجان روز دوشنبه گزارشی درباره تعطیلی شبکه تلویزیونی ‘آینس ‘ این کشور در ارتباط با حوادث و کودتای نافرجام در ترکیه منتشر کرد.

به گزارش ایرنا، در گزارش این شورا دلیل تعطیلی ‘آینس ‘ ، موضع گیری خلاف روابط راهبردی آذربایجان و ترکیه این شبکه تلویزیونی ، پخش برنامه های ازسوی این شبکه تلویزیونی علیه دولت ترکیه و حمایت از فتح الله گولن مخالف سرسخت دولت آنکارا اعلام شده است .

در این گزارش آمده است : الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان حوادث اخیر ترکیه را به صراحت تلاش کودتا و جنایت وحشتناک علیه نظام دولتی و مردم ترکیه عنوان و اعلام کرده است ، و گفته جمهوری آذربایجان در کنار دولت و مردم ترکیه قرار گرفته و از دولت قانونی این کشور حمایت می کند .

بنا به این گزارش ، مردم و جامعه مدنی جمهوری آذربایجان نیز ضمن ابراز همبستگی با مردم ترکیه تلاش های کودتا در این کشور را محکوم کرده ولی متاسفانه شبکه تلویزیونی آینس موضع خلاف روابط برادارانه مردم آذربایجان و ترکیه اتخاذ کرده است .

در این گزارش ، شبکه تلویزیونی آینس به انجام تبلیغات علیه دولت ترکیه متهم و اضافه شد، نهادهای مربوطه ترکیه و سفارت این کشور در این ارتباط به نهادهای مربوطه جمهوری آذربایجان مراجعه کرده و ضمن ابراز نگرانی جدی درخواست انجام اقدام لازم در این زمینه شدند .

در بخشی از این گزاش اضافه شد ، شورای ملی تلویزیون و رادیو با در نظر گرفتن مراجعه دادستان کل جمهوری آذربایجان در این ارتباط و با هدف جلوگیری از خرابکاریهای علیه روابط راهبردی آذربایجان و ترکیه تصمیمی در باره تعطیلی موقت شبکه تلویزیونی آینس اتخاذ کرده است .

اخبار

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,