ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

طوفان و سیل در شهرهای مختلف شمال کشور موجب وارد آمدن خساراتی به ابن منطقه گردید. در این گزارش تصاویری از خسارات وارد آمده را می بینید.

خسارتهای ناشی از طوفان و سیل در شهرستان های مازندران

از ساعت نخستین صبح روز جمعه ۱۲ شهریور ماه حوالی ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه صبح بارش باران، رعد و برق شدید و طوفان تقریبا تمامی شهرهای مازندران را محاصره کرد.

این طوفان که به مدت قریب به یک ساعت و نیم به طول انجامید، خسارت های زیادی به منازل و واحدهای مسکونی، تاسیسات برق رسانی، آب رسانی زد و بارش بی وقفه باران موجب بروز آبگرفتگی در شهرهای استان مازندران شد.

 تعداد کشته های طوفان و سیل به ٧ تن رسید

خسارت طوفان و سیل در مازندران

تعداد کشته های طوفان و سیل به ٧ تن رسید

خسارت طوفان و سیل

 تعداد کشته های طوفان و سیل به ٧ تن رسید

عکس خسارت طوفان و سیل

تعداد کشته های طوفان و سیل به ٧ تن رسید

 طوفان و سیل در مازندران

تعداد کشته های طوفان و سیل به ٧ تن رسید

طوفان و سیل شدید در شمال

تعداد کشته های طوفان و سیل به ٧ تن رسید

عکس خسارت طوفان و سیل

تعداد کشته های طوفان و سیل به ٧ تن رسید

خسارت طوفان و سیل در مازندران

تعداد کشته های طوفان و سیل به ٧ تن رسید

خسارت طوفان و سیل به منازل مسکونی

خسارتهای ناشی از طوفان در قائم‌شهر

از ساعت نخستین صبح روز جمعه ۱۲ شهریور ماه حوالی ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه صبح بارش باران، رعد و برق شدید و طوفان تقریبا تمامی شهرهای مازندران را محاصره کرد.

این طوفان و سیل که به مدت قریب به یک ساعت و نیم به طول انجامید، خسارت های زیادی به منازل و واحدهای مسکونی، تاسیسات برق رسانی، آب رسانی زد و بارش بی وقفه باران موجب بروز آبگرفتگی در شهرهای استان مازندران شد.

 تعداد کشته های طوفان و سیل به ٧ تن رسید

خسارتهای طوفان در قائم‌شهر

 تعداد کشته های طوفان و سیل به ٧ تن رسید

خسارتهای طوفان به منازل مسکونی 

 تعداد کشته های طوفان و سیل به ٧ تن رسید

خسارت طوفان در قائم‌شهر

تعداد کشته های طوفان و سیل به ٧ تن رسید

عکس خسارتهای طوفان در قائم‌شهر

تعداد کشته های طوفان و سیل به ٧ تن رسید

خسارتهای طوفان و سیل در قائم‌شهر

 تعداد کشته های طوفان و سیل به ٧ تن رسید

خسارتهای زیاد طوفان در قائم‌شهر

 تعداد کشته های طوفان و سیل به ٧ تن رسید

خسارتهای طوفان به منازل مسکونی

 تعداد کشته های طوفان و سیل به ٧ تن رسید

خسارتهای طوفان در قائم‌شهر

خسارتهای ناشی از طوفان و سیل در گرگان

در پی بارندگی شدید توام با رعد و برق های مهیب که از شب گذشته پنج شنبه (۱۱شهریور) در گرگان رخ داد موجب بروز سیل و خسارت به منازل و املاک عمومی شد.

 تعداد کشته های طوفان و سیل به ٧ تن رسید

خسارت طوفان و سیل به منازل مسکونی

تعداد کشته های طوفان و سیل به ٧ تن رسید

خسارت طوفان و سیل در گرگان

تعداد کشته های طوفان و سیل به ٧ تن رسید

عکس خسارت طوفان و سیل در گرگان

 تعداد کشته های طوفان و سیل به ٧ تن رسید

طوفان و سیل در گرگان

تعداد کشته های طوفان و سیل به ٧ تن رسید

خسارت طوفان و سیل در گرگان

ایسنا

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,