ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 تصاویر شهری که چند میلیون قبر دارد
 
تصاویر شهری که چند میلیون قبر دارد  اختصاصی «تابناک باتو»؛ کولما Colma نام شهری ساکت و آرام در ایالت کالیفرنیای آمریکاست. این شهر پنج کیلومتر مربع وسعت دارد؛ اما دلیل آرامش عجیب و نامتعارف این شهر کوچک چیست؟!  

در کولما تعداد مردگان بیش از افراد زنده است؛ یک ونیم میلیون قبر در برابر ۱۸۰۰ شهروند زنده، سبب شده تا کولما را «شهر مردگان» بنامند.

 تصاویر شهری که چند میلیون قبر دارد
 

در سال ۱۹۰۰ میلادی، انبوه جویندگان طلا و تجار به سوی آمریکا و سان فرانسیسکو سرازیر شدند. شیوع بیماری های واگیردار در میان جمعیت رو به افزایش سان فرانسیسکو، باعث مرگ و کشته شدن افراد بسیاری شد، به گونه ای که تعداد گورستان های بزرگ سانفرانسیسکو به ۲۷ رسید و این شهر را به یک مقبره  بزرگ و واقعی  تبدیل کرد.
 
تصاویر شهری که چند میلیون قبر دارد 

بنا بر این گزارش، در سال ۱۹۰۲ دفن مردگان در سانفرانسیسکو ممنوع اعلام شد، به علاوه گورستان های سانفرانسیسکو را خالی کرده و اجساد مردگان را به خارج از شهر منتقل کردند تا جایی که فقط دو قبرستان در سان فرانسیسکو باقی ماند.

 تصاویر شهری که چند میلیون قبر دارد
 

گفتنی است، کولما در حال حاضر ۱۷ قبرستان بزرگ با ۱.۵ میلیون مرده دارد و روزانه ۷۵ نفر در آنجا دفن و روز به روز بر تعداد آنها افزوده می شود.
 
تصاویر شهری که چند میلیون قبر دارد 
منبع: abunawaf.com

منبع : tabnakbato.ir

مجله