ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

سموری که در حالتی خاص با چشمان بسته پنجه هایش را به حالت دعا روی هم فشرده و گویی در حال درخواست آرزویی است، سوژه یک عکاسی خلاق شد؛  وی توانست حرکت خاص یک سمور را ثبت و در فضای مجازی منتشر کند.

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از لحظه شکرگزاری سمور آبی
 تصاویر دیدنی و باورنکردنی از لحظه شکرگزاری سمور آبی
 
تصاویر دیدنی و باورنکردنی از لحظه شکرگزاری سمور آبی
 
 تصاویر دیدنی و باورنکردنی از لحظه شکرگزاری سمور آبیتصاویر دیدنی و باورنکردنی از لحظه شکرگزاری سمور آبی 
 
تصاویر دیدنی و باورنکردنی از لحظه شکرگزاری سمور آبیتصاویر دیدنی و باورنکردنی از لحظه شکرگزاری سمور آبی

باشگاه خبرنگاران جوان

منبع : tabnakbato.ir

مجله