ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 

نخستین پرواز شرکت هوایی ملی تایلند (تای ایرویز) به عنوان پنجاه و ششمین شرکت هوایی بین المللی وارد شده به ایران ساعت ۱۹ روز شنبه ۱۰ مهر ماه در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به زمین نشست.

نکته جالب این پرواز حجاب جالب مهمانداران زن بود که از دید رسانه ها برجسته شد.

تصاویر جالب مهمانداران زن هواپیمایی تایلند
 
تصاویر جالب مهمانداران زن هواپیمایی تایلند 
جام نیوز

منبع : tabnakbato.ir

مجله