ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

روستای گذرگاه واخان از سطح دریا ۴ هزار و ۵۰۰ متر فاصله دارد و در منطقه ای ناهموار و لم یزرع قرار دارد و جمعیت مردمش حدود ۱۲ هزار نفر است مردمی دامپرور که زندگی ساده ای دارند و بهره ای تجملات زندگی نبرده اند و نمی دانند که طالبان چیست و ارتش آمریکا به کشورشان حمله کرده است.  

برای رسیدن به روستای گذرگاه واخان باید سوار وسیله نقلیه هوایی شد سپس سوار یک خودرو شد و در راه هایی طبیعی که ۵۰ سال پیش با راه رفتن پدید آمده اند ، حرکت کرد. 

عکاسی فرانسوی به نام اِریک لافورگ اوت ۲۰۱۶ به روستای ناشناختۀ گذرگاه واخان رفت تا تصاویری از این روستای دورافتاده و فراموش شده تهیه کند.

ساختمان های روستای گذرگاه واخان از سنگ و گچ ساخته شده است روستائی که هیچ ارتباطی با جهان خارج ندارد و گفته می شود که مردم این روستا از ۲ هزار سال پیش تاکنون در این روستای کوهستانی زندگی می کنند.

لافورگ می گوید : کوه های روستای گذرگاه واخان ۶ ماه از سال پوشیده از برف می شود و کودکان این روستا مسی و رونالدو را نمی شناسند.

تصاویر جالب از روستای دور افتاده در افغانستان
 
تصاویر جالب از روستای دور افتاده در افغانستان
 
تصاویر جالب از روستای دور افتاده در افغانستان
 
تصاویر جالب از روستای دور افتاده در افغانستان
 
تصاویر جالب از روستای دور افتاده در افغانستان
 
تصاویر جالب از روستای دور افتاده در افغانستان
 
تصاویر جالب از روستای دور افتاده در افغانستان 

منبع : tabnakbato.ir

مجله