ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 

عنکبوت طاووسی یکی نادرترین گونه های قابل توجه در خانواده عنکبوت ها است. این رنگ های درخشان و جالب تنها جنبه زیبایی نداشته و برای جذب عنکبوت های ماده استفاده می شوند. طول عنکبوت های طاووسی  به حدود پنج میلیمتر می رسد.

اورنکردنی از عنکبوت های طاووسی

 

اورنکردنی از عنکبوت های طاووسی

 

اورنکردنی از عنکبوت های طاووسی

منبع : tabnakbato.ir

مجله