ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

ازدواج کیت وینسلت

کیت وینسلت بازیگر ۳۸ ساله انگلیسی است که تاکنون سه مرتبه ازدواج کرده است.

اولین ازدواج او با جیم تریپلتون در بین سالهای ۱۹۹۸ -۲۰۰۱ بود که از وی صاحب فرزندی با نام میا هانی وینسلت تریپلتون شد.

کیت وینسلت و همسر اولش

ازدواج دوم کیت وینسلت با سام مندس بود که از سال ۲۰۰۳ آغاز و ۲۰۱۰ پایان یافت. کیت در همان سال ۲۰۰۳ صاحب فرزندی با نام جو الفی وینسلت مندس شد.

کیت وینسلت و همسر دومش

اما آخرین ازدواج وی در سال ۲۰۱۲ با ند راکنرول می باشد که همچنان ادامه دارد و به تازگی صاحب فرزند پسری شده اند.

کیت وینسلت و همسر سومش

عکس جدید کیت وینسلت

فان پاتوق

منبع : دلگرم

مجله