ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

عکس هایی از اشتباهات خنده دار در کار

اهمال کاری در انجام وظایفی که به افراد محول میشود موجب به وجود آمدن تصاویری شده است که با عنوان اشتباهات خنده دار کاری از آنها یاد میشود .
اشتباهات خنده دار کاری در جهان آمار زیادی را به خود اختصاص داده است که در این مطلب تصاویری از نمونه های آن را آورده ایم.
بعضی افراد فقط یک شغل دارند که انجام دهند با این حال از پس همان یکی هم به درستی برنمی آیند. در واقع نه اینکه از پسش برنیایند بلکه خیلی بد برمی آیند و حتی گاهی باورکردنی نیست که آن ها واقعا متوجه نیستند. خوشبختانه تا وقتی شما خودتان همان کسی نباشید که کار را بد انجام داده دیدن نتایج بد آن خنده دار و سرگرم کننده است. تصاویر زیر از اشتباهات خنده دار این افراد جمع آوری شده و تنها این سوال را به ذهن می رساند که واقعا چرا؟!
 
اشتباهات خنده دار

تصاویر خنده دار از اشتباهات و کوتاهی افراد در کار 

اشتباهات خنده دار

تصاویر خنده دار از اشتباهات و کوتاهی افراد در کار 

 اشتباهات خنده دار

تصاویر خنده دار از اشتباهات و کوتاهی افراد در کار 

اشتباهات خنده دار

تصاویر خنده دار از اشتباهات و کوتاهی افراد در کار 

اشتباهات خنده دار

تصاویر خنده دار از اشتباهات و کوتاهی افراد در کار 

اشتباهات خنده دا

تصاویر خنده دار از اشتباهات و کوتاهی افراد در کار 

  
اشتباهات خنده دار

تصاویر خنده دار از اشتباهات و کوتاهی افراد در کار 

اشتباهات خنده دار

تصاویر خنده دار از اشتباهات و کوتاهی افراد در کار 

 اشتباهات خنده دار

تصاویر خنده دار از اشتباهات و کوتاهی افراد در کار 

تصاویری از اشتباهات خنده دار کاری در جهان

منبع : namnak.com

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,