ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

مردم شهر غازی عینتاب ترکیه پیکر ۵۰ قربانی انفجار انتحاری در مراسم عروسی این شهر را تشییع کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته اما اردوغان رییس جمهور ترکیه عامل انفجار را کودکی ۱۲ یا ۱۴ ساله معرفی کرده است.

 این حمله تروریستی در آق‌دره، در منطقه شاهین‌بی شهر غازی عینتاب ترکیه رخ داده است. غازی عینتاب حدود ۶۰ کیلومتر تا مرز ترکیه با سوریه فاصله دارد

تشییع 50 قربانی انفجار در عروسی

انفجار انتحاری در مراسم عروسی در شهر غازی عینتاب ترکیه

 تشییع 50 قربانی انفجار در عروسی

تشییع 50 قربانی انفجار در عروسی

انفجار انتحاری در مراسم عروسی

 تشییع 50 قربانی انفجار در عروسی

تشییع 50 قربانی انفجار در عروسی

تشییع 50 قربانی انفجار در عروسی

انفجار انتحاری در عروسی در شهر غازی عینتاب ترکیه

 تشییع 50 قربانی انفجار در عروسی

 تشییع 50 قربانی انفجار در عروسی

انفجار انتحاری در عروسی در ترکیه

 تشییع 50 قربانی انفجار در عروسی

 تشییع 50 قربانی انفجار در عروسی

انفجار انتحاری در عروسی

 تشییع 50 قربانی انفجار در عروسی

تشییع 50 قربانی انفجار در عروسی

انفجار انتحاری در مراسم عروسی

تشییع 50 قربانی انفجار در عروسی

تشییع 50 قربانی انفجار در عروسی

تشییع 50 قربانی انفجار در عروسی

انفجار در مراسم عروسی در شهر غازی عینتاب ترکیه

 تشییع 50 قربانی انفجار در عروسی

تشییع 50 قربانی انفجار در عروسی

انفجار انتحاری در مراسم عروسی در شهر غازی عینتاب ترکیه

صراط

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,