ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 کوروش تهامی با انتشار این عکس از گریمی خاص رونمایی کرد و نوشت:

 تست گریم کوروش تهامی هرگز با آن جلوی دوربین نرفت

زندگی میتواند کاملا متفاوت باشد
برای آنها که تصمیمات مهم میگیرند. معنا و مفهوم
زندگی شما همان چیزیست که خودتان هر روز
با اعمال و افکارتان می سازید
(بر گرفته از صفحه دکتر حلت)
عکس: تست گریمی که توسط خانم سودابه خسروی انجام شد اما هرگز من با آن جلوی
دوربین نرفتم چون به گریم یکی دیگر از کارهام نزدیک بود

رکنا

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,